สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พิธีเปิด "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับกลุ่มสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71 กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน

โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2566 เวลา 14:36 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอม.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับกลุ่มสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71 กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน โดยมี นายนิคม จันทร์ช่วย ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน, นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย ผอ.รร.ยอดแก่งสงเคราะห์, ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอำเภอนามน, ครู, คณะกรรมการสถานศึกษา, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน, ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีฯ ประธานกล่าวเปิดงานฯ ลั่นฆ้อง มอบเกีบรติบัตรฯ ตรวจเยี่ยมห้องแข่งขันฯ เป็นกำลังใจให้คณะกรรมการฯ ณ รร.ยอดแก่งสงเคราะห์, รร.บ้านโนนเที่ยง, รร.สงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ที่ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก อย่างดียิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ร่วมเป็นเกียรติ "โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง" ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง

[ 20]

พิธีเปิดกิจกรรมฯ รณรงค์ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พร้อมปล่อยแถวพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเข

[ 18]

การดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

[ 10]

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

[ 170]

การประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้

[ 74]