สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA (Performance Agreement)?

โพสต์เมื่อ : 20 ก.ย. 2566 เวลา 09:52 น. IP: 1.4.129.115
แชร์ให้เพื่อน

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายพรชัย เทศารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงPA ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบไปด้วย นางสานันทรัตน์ เดชสะท้าน ผอ.รร.ทุ่มมนบะเอียดราษฎร์บำรุง นางนราทิพย์ ศรีคิรินทร์ ครู.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนฯ นางนิวรรณ์ กั้วมาลา ครู.รร.สูงเนินวิทยาคม นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว ครู.รร.ชุมชนหนองยางฯ ได้ทำการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA (Performance Agreement)??เพื่อคงวิทยฐานะ และประกอบการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ?โดยมีครูและบุคลากรที่นำเสนอผลการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 9 คน ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองม่วง จึงขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของคณะครูในครั้งนี้