สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

รับการนิเทศจาก กตปน.

โพสต์เมื่อ : 1 ก.ย. 2566 เวลา 13:44 น. IP: 223.206.220.67
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสุดชา จรัสแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อม ด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่ นำโดย นายทรงวุฒิ ศรล้อมรอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ นางอัชราวรรณ ขาวลา ศึกษานิเทษก์ นายยุทธชัย สารขันธ์ ผอ.โรงเรียนสมเด็จประชนุเคราะห์ และนายไกรทวี ประดิษฐ์จา ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และให้คำชี้แนะ แนวทางการบริหารงาน 4 งาน การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. ตามบันทึกข้อตกลง MOU ของโรงเรียน และผลการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา