สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.)

โพสต์เมื่อ : 1 ก.ย. 2566 เวลา 10:41 น. IP: 49.48.117.3
แชร์ให้เพื่อน

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ โดยนายสุวรรณ ตินะโส ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพรสวรรค์ กระจาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติต่างๆให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการดำเนินการโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖