สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนโป่งนกเปล้าได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

โพสต์เมื่อ : 31 ส.ค. 2566 เวลา 08:32 น. IP: 110.171.133.106
แชร์ให้เพื่อน

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนโป่งนกเปล้าได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) นำโดย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ โดย นางพรสวรรค์ กระจาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและอนุกรรมการในครั้งนี้ โรงเรียนโป่งนกเปล้าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติต่างๆให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการดำเนินการโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

?