สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ร่วมการดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ

โพสต์เมื่อ : 28 มี.ค. 2566 เวลา 10:20 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ. สพป.กส.๓ เป็นประธานฯ นำคณะ รอง ผอ.สพป.กส. ๓, ผอ. กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมการดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ ทั้งนี้ ประธาน แจ้งข้อราชการสำคัญ แจ้งกิจกรรมการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ กำชับการให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการฯลฯ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


"โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 " "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงเวปไซด

[ 1]

"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจง และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity Syst

[ 6]

การประชุมปฏืบัติการยกระดับผลกา รประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567:

[ 5]

การดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

[ 5]

"การประชุมคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ) ครั้งที่ 2/2567 ปีงบประมาณ 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 "

[ 5]