สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เผยแพร่นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โพสต์เมื่อ : 19 มี.ค. 2566 เวลา 15:06 น. IP: 223.206.232.203
แชร์ให้เพื่อน

เนื่องด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินตามโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 เนื่องด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๓๕ (คำกั้ง) ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม นำสู่ชุมชนคนสีขาวโดยใช้รูปแบบ Khamkang Modal เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินตามโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอด   ยาเสพติดและอบายมุขให้กับเครือข่ายโรงเรียนสีขาวได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข