สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การออกติดตามให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลังและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ

โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2566 เวลา 22:05 น. IP: 223.207.118.195
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ได้รับคำปรึกษา แนะนำ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมจากสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทางโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรี สมบรูณ์ หัสดม ผู้อำนวยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงานไว้ ณ โอกาสนี้