สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน

โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2566 เวลา 15:17 น. IP: 159.192.36.143
แชร์ให้เพื่อน

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป.กส.3 โดยมี นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู,, คณบดี, คณาจารย์, บุคลากรทางการศึกษานิสิต- นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย 6 สถาบัน

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป.กส.3 โดยมี นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู,, คณบดี, คณาจารย์, บุคลากรทางการศึกษานิสิต- นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย 6 สถาบัน ประกอบด้วย ...(มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยบูรพา) นักเรียน ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานิสิตนักศึกษา พัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาท้องถิ่น นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้นฯลฯ ซึ่ง โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์