สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2566 เวลา 13:47 น. IP: 49.49.46.121
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ได้ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ได้รับการนิเทศประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยท่านศึกษานิเทศก์ นางสุชัญญา เยื้องกลาง ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วยความเรียบร้อย