สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม

โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2566 เวลา 10:31 น. IP: 101.109.76.70
แชร์ให้เพื่อน

.

 วันที่ 27 มกราคม 2566 นางวันธะนา ปัญญพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม มอบหมายคณะครูนำลูกเสือสำรอง เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ และมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติจริง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสูงเนินวิทยาคม

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ