สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)ของเขตพื้นท่ี

โพสต์เมื่อ : 10 ม.ค. 2566 เวลา 15:56 น. IP: 49.49.40.93
แชร์ให้เพื่อน

วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ โดยนายสุวรรณ ตินะโส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง นางพรสวรรค์ กระจาย รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ นำโดยท่านชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นายบรรถม ซะสันติ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ ผอ.ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม นายครรชิต โชติจำลอง ผอ.ร.ร.บ้านคำพิมูล และท่านสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ และทางโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในข้อเสนอแนะต่างๆ