สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ประธานพิธีเปิด กิจกรรม"การลงแขกเกี่ยวข้าว" ประจำปี พ.ศ.2565 "โครงการ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โ

โพสต์เมื่อ : 21 พ.ย. 2565 เวลา 09:56 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม"การลงแขกเกี่ยวข้าว" ประจำปี พ.ศ.2565 ใน"โครงการ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม ประธานกลุ่ม รร.แพรวาคำม่วง, นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร ผอ.รร.บ้านโพนแพง ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีพร้อมด้วย ผผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู, ผู้นำชุมชน, นักเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน, บุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัด กลุ่ม รร.แพรวาคำม่วง ณ รร.บ้านโพนแพง, แปลงนาสาธิต รร.บ้านโพนแพง อ. คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


"การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตครวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ด) เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ประ

[ 21]

"โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง" ประจำปี 2566

[ 13]

"การประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก"

[ 23]

ประธานพิธีเปิด "การประชุมเชิงปฏืบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

[ 15]

"โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

[ 49]