สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

[โรงเรียนบ้านคำพิมูล กลุ่ม 10] สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคำพิมูล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2564 เวลา 09:34 น. IP: 110.171.37.93
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านคำพิมูลนำโดยท่านผู้อำนวยการครรชิต โชติจำลอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาการพัฒนาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ อุทิศตน เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่แบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นายอนุชิต วรชิน
นางพัชรวดี วรชิน
นางสาวมณีรัตน์ โอภากาส
นางสาวเบญจวรรณ มาตจรุง
นายกลวัชร คัสกรณ์
นายกวิน นามุลทา

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


[โรงเรียนบ้านคำพิมูล กลุ่มที่ 10] ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำ

[ 97]

งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

[ 20]

[โรงเรียนบ้านคำพิมูล กลุ่มที่ 10] จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านคำพิมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 256

[ 37]

[โรงเรียนบ้านคำพิมูล กลุ่มที่ 10] ขอขอบพระคุณ นายชวลิต ยันตะพันธ์ ที่มอบอุปกรณ์กีฬา-การเรียน รวมถึงทำความดีจิตอาสา

[ 25]

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อำเภอคำม่วง

[ 40]