สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าว

โพสต์เมื่อ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:02 น. IP: 223.24.170.165
แชร์ให้เพื่อน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 โรงเรียนบ้านโนนค้อ นำโดยนายพินิจ  นาทองห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวอัมพิกา อนันตปัญญาสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว