สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2565 เวลา 10:06 น. IP: 159.192.37.212
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  นำโดยนายวัฒนะ  บุตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมี วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาและเคารพครูคณะครูด้วยความบริสุทธิ์ใจ  และแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาคณะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ รวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบทอดต่อไป ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน และคณะครู โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและในการทำงาน ได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ