สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ต้อนรับ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ , ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 , นายเสกสรร มีสารพ

โพสต์เมื่อ : 19 พ.ค. 2565 เวลา 16:53 น. IP: 180.183.68.177
แชร์ให้เพื่อน

ต้อนรับ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ , ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 , นายเสกสรร มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ประจำ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เนื่องในโอกาสพบปะ เยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ พร้อมทั้งการนิเทศติดตามส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามดูแลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019