สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร อ่าน 28 ครั้ง

กีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "นารายณ์เกมส์์ 66"

วันที่โพสต์ 15 ธ.ค. 2566 โดย กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร อ่าน 110 ครั้ง

โรงเรียนบ้านจอมทองและโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร อ่าน 181 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร อ่าน 141 ครั้ง

รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2566 โดย กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร อ่าน 99 ครั้ง

รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2566 โดย กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร อ่าน 97 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า