สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ชญาภรณ์ บาลศรี


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2567 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 97 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 303 ครั้ง

ประกาศนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 322 ครั้ง

ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 980 ครั้ง

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 11 เม.ย. 2566 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 193 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 516 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 305 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 297 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 360 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ นางปาริชาติ ยุรพันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านโนนศาลา พร้อมเดินทางตรวจเยี

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 352 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประ

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 323 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ ? พุธเช้า ข่าวสพฐ.? ครั้งที่ 6/2564

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 220 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศติดตามฯ โรงเรียนกลุ่มสถานศึกษาที่ 10

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 200 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 352 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 139 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 339 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ให้สัมภาษณ์การถ่ายทำคลิปวีดีโอเชิงสารคดี ชุด ซีพี ออลล์ สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ตอน นักธุรกิจน้อย ร้า

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 303 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID?19)

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 326 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า