สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ชญาภรณ์ บาลศรี


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 55 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 33 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 20 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 101 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ นางปาริชาติ ยุรพันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านโนนศาลา พร้อมเดินทางตรวจเยี

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 54 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประ

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 42 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ ? พุธเช้า ข่าวสพฐ.? ครั้งที่ 6/2564

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 28 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศติดตามฯ โรงเรียนกลุ่มสถานศึกษาที่ 10

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 48 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 58 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 50 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 73 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ให้สัมภาษณ์การถ่ายทำคลิปวีดีโอเชิงสารคดี ชุด ซีพี ออลล์ สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ตอน นักธุรกิจน้อย ร้า

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 36 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID?19)

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 71 ครั้ง

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 131 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า