สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ชญาภรณ์ บาลศรี


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงปม. พ.ศ. 2567 - 2568

วันที่โพสต์ 8 พ.ค. 2567 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 193 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 17 เม.ย. 2567 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 264 ครั้ง

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 17 เม.ย. 2567 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 255 ครั้ง

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2567 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 514 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 388 ครั้ง

ประกาศนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 406 ครั้ง

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 11 เม.ย. 2566 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 260 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 575 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 367 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 372 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 407 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ นางปาริชาติ ยุรพันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านโนนศาลา พร้อมเดินทางตรวจเยี

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 437 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประ

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 400 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ ? พุธเช้า ข่าวสพฐ.? ครั้งที่ 6/2564

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 270 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศติดตามฯ โรงเรียนกลุ่มสถานศึกษาที่ 10

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 255 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 447 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 199 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 388 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า