สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จิณัฐตา วรรณเกษม


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เวปไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 328 ครั้ง

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 435 ครั้ง

รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน PHUTHAI 4ON-4S Model เพื่อส่งเสริมการจัด การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 1691 ครั้ง

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ครั้งที่ 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครูผู้ช่วยโรงเรียนโคกนาดี

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 122 ครั้ง

28 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์ เชต 3

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 125 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรูู้ active learning โรงเรียนบ้านดงหมู

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 339 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 148 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 140 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 25 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 250 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร กลุ่มเสรีไทยนาคู

วันที่โพสต์ 24 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 205 ครั้ง

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 21 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 328 ครั้ง

โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning )

วันที่โพสต์ 19 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 139 ครั้ง

แผนการนิเทศโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 345 ครั้ง

การดำเนินงานเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 196 ครั้ง

ประกาศผล การประกวดครูต้นแบบโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning )

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 335 ครั้ง

แผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2575

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 941 ครั้ง

คู่มือการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 1323 ครั้ง

รายงานผลการนิเทศแบบผสมผสาน PHUTHAI Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วันที่โพสต์ 1 ต.ค. 2565 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 828 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า