สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET

โพสต์เมื่อ : 7 ก.ย. 2564 เวลา 15:32 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 นำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564

 

 เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  www.niets.or.th/th/

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET

[ 51]

การประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา

[ 37]

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 การประชุมทางไกลเพื่อรับฟังวิธีการและแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ

[ 54]

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียน O-NET และ NT ที่มีผลการทดสอบสูงสุด ระดับเขตพื้นที่

[ 61]

ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

[ 31]