สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียน O-NET และ NT ที่มีผลการทดสอบสูงสุด ระดับเขตพื้นที่

โพสต์เมื่อ : 1 ก.ย. 2564 เวลา 09:40 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียน O-NET และ NT ที่มีผลการทดสอบสูงสุด ระดับเขตพื้นที่ ดังนี้ 1. โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ 2. โรงเรียนบ้านกกตาล กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ 3. โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ และ 4. โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET

[ 51]

การประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา

[ 38]

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 การประชุมทางไกลเพื่อรับฟังวิธีการและแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ

[ 55]

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียน O-NET และ NT ที่มีผลการทดสอบสูงสุด ระดับเขตพื้นที่

[ 62]

ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

[ 31]