สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2564 เวลา 10:18 น. IP: 110.171.50.223
แชร์ให้เพื่อน

ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) มีลักษณะงานให้บริการมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

ด้วย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดทำโครงการ ศูนย์บริการร่วม” (One Stop Service) เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จากเดิมที่ต้องรอรับการบริการ ใช้เวลานานเพราะต้องผ่านเรื่องตามลำดับ  บังคับบัญชา และบางครั้งผู้มีอำนาจสั่งการ หรือลงนามอาจติดราชการ ทำให้ผู้มารับบริการต้องเสียเวลารอนาน จึงได้ปรับปรุงแก้ไข โดยการสำรวจงานจากกลุ่มต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานให้บริการมาไว้ที่เดียวกัน เรียกว่าศูนย์บริการร่วม”  (One Stop Service)  ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ โดยใช้เวลา ไม่เกิน 5 นาที

 

ศูนย์บริการร่วมจะดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

1.หนังสือรับรองต่างๆ

2.บัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

3.หนังสือรับรองคำขอกู้เงินอาคารสงเคราะห์

4.บริการข้อมูลสารสนเทศ

**อีกทั้งมีบริการกาแฟสด ไว้เสิร์ฟรับรองผู้มาใช้บริการ

 

 

 

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[ 43]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

[ 193]

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

[ 195]

ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา

[ 291]

กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการฯ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

[ 175]