สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ประขุมการขับเคลื่อนหลักสูตรประวัติศาสาตร์ โครงการของศธจ.กาฬสินธุ์

โพสต์เมื่อ : 24 มี.ค. 2567 เวลา 13:08 น. IP: 171.97.63.61
แชร์ให้เพื่อน

22 มีนาคม 2567 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางเปรมฤดี เรืองชัย และ นางสะใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ?ศาสตร์กาฬสินธุ์ ถิ่นวิจิตร เมืองวัฒนธรรม? สู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุม ศธจ.กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 พบว่า มีโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 เข้าร่วมโครงการและทำ MOU จำนวน 5โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู2500) โรงเรียนบ้านนาคู โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โรงเรียนชุมชนหนองยาง-วิทยาคม โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ มีการมอบหมายภาระงานให้โรงเรียนดำเนินการ และศึกษานิเทศก์มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ประกาศ สมศ. ที่ 157/2567 รายชื่อสถานศึกษา #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประกันคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[ 18]

รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปีการศึกษา ๒๕๖๖

[ 83]

การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สพฐ, ทาง OBEC Channel โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

[ 46]

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

[ 73]

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑

[ 99]