สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 59 ครั้ง

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2567

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 39 ครั้ง

อสม. บ้านหวาย เข้าตรวจลูกน้ำยุงลาย

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 38 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 55 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 97 ครั้ง

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 119 ครั้ง

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 99 ครั้ง

โครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 103 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 74 ครั้ง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 164 ครั้ง

การประเมินความสามารด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 172 ครั้ง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 296 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนัญญา ภูถาวร

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 403 ครั้ง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 193 ครั้ง

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 196 ครั้ง

กิจกรรมวันต่าต้านยาเสพติดโลก 2566

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 163 ครั้ง

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 19 มิ.ย. 2566 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 155 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2566

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2566 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 181 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า