สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564

โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2564 เวลา 15:59 น. IP: 223.24.168.38
แชร์ให้เพื่อน

วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564

 วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564 

 

รวบรวมกิจกรรมของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนอุมรัวและโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ตลอดทั้งสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมที่ 1 : คุณครูธงชัย สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์และสารสนเทศ กลุ่มสถานศึกษาที่ 4

กิจกรรมที่ 2 : คุณครูกนกวรรณ หนันทุม จัดกิจกรรม "โมบายรูปร่าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการนำเอารูปร่างมาสร้างเป็นเรื่องราว

กิจกรรมที่ 3 : คุณครูสมฤดี  คะโยธา จัดกิจกรรมบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "การบวก" โดยใช้เทคนิคการสอน Game-based learning และใช้ Bingo เป็นสื่อ

 วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564
 วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564
 วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564
 วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564
 วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564
 วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564
 วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 3 ปี 2564