สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 15 ปี 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด แบบ Antigen Test Kit : ATK

โพสต์เมื่อ : 2 ธ.ค. 2564 เวลา 09:54 น. IP: 110.171.131.27
แชร์ให้เพื่อน

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิดแบบ Antigen Test Kit : ATK

 นางยุพาวดี สายสมบูรณ์ และ นางกนกวรรณ หนันทุม

ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เพื่อให้สามารถใช้ชุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 แบบ ATK ได้ถูกต้องและถูกวิธี สามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว

 

 

ผู้รายงาน: นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว