สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

คณะ ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกมาตรวจสอบและนิเทสการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกกตาล

โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2564 เวลา 14:49 น. IP: 27.55.88.195
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 8 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมาย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุดที่ 6 ประกอบด้วย นายสุปัน สุรันนา นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง นายเดชา ศรีรักษา นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา และนางสาววิชชุดา ออกเนตร ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกกตาลกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 อ.กุฉินารายณ์ Best Practice : 1 นวัตกรรม 1 ผลงานโครงงาน "เติมข้าวให้น้องอิ่ม" โรงเรียนขนาดเล็กที่เปี่ยมด้วยคุณภาพครบทุกด้าน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ