สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-2019)

โพสต์เมื่อ : 2 พ.ย. 2564 เวลา 18:58 น. IP: 223.205.248.207
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กรรมการนิเทศฯ นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ การนิเทศติดตาม ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในนามคณะครู-นักเรียนและบุคลากร ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง