สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว : นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2564 เวลา 14:40 น. IP: 49.237.12.43
แชร์ให้เพื่อน

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำโดย นางรจนา สังข์ชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว พร้อมคณะครู รับการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำโดย นางรจนา  สังข์ชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว พร้อมคณะครู 

 

รับการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

       โดยมี ดร.เจษฎา  คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.กส 3  

นายกำจัด  คะโยธา ประธานกลุ่มโรงเรียน

เมืองกุฉินารายณ์  นายเสกสรรค์  มีสารพันธ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.กส 3 และนายไชยา 

แก้วกัณฑรัตน์  ผอ.โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม มิตรภาพที่ 149 เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม

 

         ในการนี้ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 

และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน การรับวัคซีนของครูและนักเรียน การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน ตลอดจนการประเมินตนเองตามแนวทางของ Thai Stop Covid+ (6 มิติ 44 ข้อ)

 

 

 

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว