สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-2019)

โพสต์เมื่อ : 21 ต.ค. 2564 เวลา 19:46 น. IP: 223.205.248.34
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 การนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโค
โรนา 2019 คณะกรรมการนิเทศฯ ซึ่งประกอบด้วย นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศติดตามฯ นายไชยา  แก้วกัณฑ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 เลขานุการกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์และ นายเสกสรรค์  มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  การนิเทศติดตาม ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในนามคณะครู-นักเรียนและบุคลากร ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง

คำบรรยายภาพ