สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

รับการนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์เมื่อ : 20 ต.ค. 2564 เวลา 16:16 น. IP: 223.205.251.221
แชร์ให้เพื่อน

รับการนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-2019)

  วันที่  ๒๗   ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๓๕ (คำกั้ง) นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายอภิรัฐ  ศรีจำพลัง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-2019) จากคณะกรรมการนิเทศฯ  ซึ่งประกอบด้วย  นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศติดตามฯ  นายไชยา  แก้วกัณฑ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 เลขานุการกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์  และนายเสกสรรค์  มีสารพันธ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  การนิเทศติดตาม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๓๕ (คำกั้ง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในนามคณะครู-นักเรียนและบุคลากร  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ