สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET

โพสต์เมื่อ : 7 ก.ย. 2564 เวลา 15:32 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 นำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564

 

 เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  www.niets.or.th/th/

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194

[ 94]

24 กันบายน 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบตราพระราชทาน

[ 148]

ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET

[ 181]

การประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา

[ 149]

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 การประชุมทางไกลเพื่อรับฟังวิธีการและแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ

[ 152]