สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2564 เวลา 14:17 น. IP: 210.86.164.138
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุดที่ 6 ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง นายเดชา ศรีรักษา นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา และนางสาววิชชุดา ตรีเนตร ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว

           วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุดที่ 6 ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง  นายเดชา ศรีรักษา  นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา  และนางสาววิชชุดา ตรีเนตร  ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว

           ในโอกาสนี้ นางรจนา สังข์ชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กา