สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ยินดีต้อนรับ คณะติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2564 เวลา 14:07 น. IP: 210.86.164.138
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นำโดย ดร.สุบัน สุรันนา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง กรรมการ นายเดชา ศรีรักษา ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง กรรมการ นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 กรรมการ นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 กรรมการและเลขานุการ เพื่อนิเทศติดตามการบริหารงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ การบริการงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และหัวหน้าสายชั้น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่มาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป