สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2564 เวลา 15:50 น. IP: 110.49.114.170
แชร์ให้เพื่อน

วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2564 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย ท่าน ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันศุกร์ที่ 5 เวลา 08.00 น. โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5  รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  นำโดย ท่าน ดร.เจษฎา คะโยธา  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(ก.ต.ป.น.) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา  ทุกท่านที่ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ