สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) มอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID

โพสต์เมื่อ : 15 พ.ค. 2564 เวลา 10:12 น. IP: 1.47.98.106
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ วงษ์ศรีญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(2500) เป็นตัวแทนมอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งได้รับจัดสรร คนละ 800 บาท โดยมีนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน แบ่งเป็น 1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 7 คน 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 800 x 27 = 21,600 บาท

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม, มอบนโยบาย รับทราบปัญหา,พบปะให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์

[ 13]

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม มอบนโยบายโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194

[ 17]

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม,ประชุม,มอบนโยบายรับทราบปัญหา,พบปะให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี

[ 14]

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม,ประชุม,มอบนโยบายรับทราบปัญหา,พบปะให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์))

[ 12]

ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

[ 53]