สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์ การแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ?กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 00:45 น. IP: 223.206.247.225
แชร์ให้เพื่อน

5 พฤษภาคม 2564 นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ มอบทุนนักเรียนที่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ/ค่าสมัคร/ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสถานการณ์ การแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)