สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์เมื่อ : 22 เม.ย. 2564 เวลา 12:00 น. IP: 1.46.100.34
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยนายเสถียร มัธยมนันทน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนเรียนดี และทุนจิตอาสา โดยแบ่งเป็นทุนเรียนดี จํานวน 117 ทุน ทุนละ 500 , 400, และ 300)เป็นเงิน 46,800 บาท ทุนจิตอาสา จํานวน 43 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นเงิน 21,500 บาท รวมเป็นทุนทั้งหมด จํานวน 160 ทุน เป็นเงิน 68,300 บาท รายชื่อผู้บริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1 มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว จำนวน 39 ทุน 19,500 บาท 2 บัญชีกองทุนสโมสรไลอ้อนเพื่อการศึกษา จำนวน 47 ทุน 17,400 บาท 3 บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษานายคําภา-นางไผ่ จงสมชัย จำนวน 46 ทุน 17,400 บาท 4 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา จำนวน 4 ทุน 2,000 บาท 5 นายเกียรติศักดิ์ วงษ์ศรีญา จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท 6 นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม จำนวน 1 ทุน 500 บาท 7 นายอํานาจ ธารบุญ จำนวน 1 ทุน 500 บาท 8 นางปริตตา ทะเสนฮด จำนวน 3 ทุน 1,500 บาท 9 นายธงชัย บูรวัฒน์ จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท 10 นายประชารมย์ เพริดพราว จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท 11 นางดอกฟ้า ไชยขันธ์ จำนวน 1 ทุน 500 บาท 12 นางละไม วานิชสุจิต จำนวน 1 ทุน 500 บาท 13 นายอนันต์ พลเยี่ยม จำนวน 4 ทุน 2,000 บาท 14 นางเสาวนี ขานโส จำนวน 4 ทุน 2,000 บาท 15 นายพิทยา ศรีษะบงค์ จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท 16 ครูกุหลาบ อุบลเวช จำนวน 1 ทุน 500 บาท ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มีจิตอันเป็นกุศล ที่ร่วมมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข กิจการรุ่งเรือง การงานรุ่งโรจตลอดไป