สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

โพสต์เมื่อ : 7 เม.ย. 2564 เวลา 14:55 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติ ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อม ด้วย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป. กส.3,น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวรายงาน,นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง ผอ.รร. บ้านสวนผึ้ง ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อ.กุฉินารายณ์,นายนพพร พรมแพง ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร,คณะครู, นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ณ รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


การประเมินจากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

[ 12]

เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ร่วมประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ว่าด้วยกลุ่

[ 47]

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

[ 50]

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

[ 36]

ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา

[ 46]