สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

1 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านโจดนาตาล

โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2564 เวลา 20:00 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 1 เดือนมษายน พ.ศ. 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในส่วนหน่วยงานต้นสังกัดต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูลสนับสนุนสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อำเภอคำม่วง ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ