สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

30 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร. ปศพพ. ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

โพสต์เมื่อ : 30 มี.ค. 2564 เวลา 22:21 น. IP: 182.53.194.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ. ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 พบว่า ผู้บริหารเยี่ยม คุณครูเปี่ยมคุณ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินในวันที่ 2 เมษายน 2564 ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนแกนนำทุกคน รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ พัฒนางานในทุกด้านตามตัวชี้วัดครบทุกองค์ประกอบค่ะ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ