สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2564 เวลา 09:04 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3,นายมนตรี จันทวงศ์ เดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย พบปะให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, ให้คำปรึกษา,รับทราบปัญหา ณ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา (ผอ.เวียงชัย พลวงศา),รร.บ้านวังมน (ผอ.เอกโชติ โชติไสว), รร.หนองห้างอำนวย วิทย์/รร.หนองสระพังวิทยาคาร(ผอ.สุนทร บุนนท์),รร.หนองห้างฉวีวิทย์ (ผอ.เด็ดดวง ชมศิริ),รร.บ้านห้วยม่วง (ผอ.เดชา ศรีรักษา) ทั้งนี้ นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง ผอ.รร. บ้านสวนผึ้ง ประธานกลุ่มสถานศึกษา ที่ 6 , นายเดชา ศรีรักษา ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง เลขาฯ กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อ.กุฉินารายณ์ ให้การต้อนรับ/นำตรวจเยี่ยมฯ/อำนวยความสะดวก และรร.กุดบอดวิทยาเสริม (ผอ.บัญชาวัดข้าว หลาม, รร. บ้าน นาวี (ผอ.สมสนิท หาศิริ),รร.บ้านดงหมู (ผอ.ตุระชัย ศรีหริ่ง), รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา(ผอ.ชรัส ภาระเวช) ทั้งนี้ นายเทวินทร์ ฉายะโคตร ผอ.รร.กุด กว้างสวสดิ์วิทยา ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อ.เขาวง,นายตุระชัย ศรีหริ่ง เลขาฯ ให้การต้อนรับ ,นำตรวจเยี่ยม,อำนวยความสะดวก จึงขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ทุกโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ, รับทราบ นโยบาย, รายงานปัญหา,นำตรวจเยี่ยมชมห้องเรียน,บริเวณอาคารสถานที่ ฯลฯ อย่างดียิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

[ 4]

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพบ นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ นายอำเภอคำม่วง

[ 12]

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถาการณ์การแพร่ระบาดองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กรณีตรวจพบครู และบุคลาก

[ 8]

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย พบปะ ปรึกษาหารือ ให้กำลังใจรับทราบปัญหา การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดขอ

[ 3]

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

[ 3]