สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2567

โพสต์เมื่อ : 20 พ.ค. 2567 เวลา 14:59 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการอลิสสรา ผุดผ่อง ได้ดำเนินการวางแผน วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการอลิสสรา ผุดผ่อง ได้ดำเนินการวางแผน เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมุ้งเน้นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้รับบริการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมุ้งเน้นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้รับบริการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน