สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564 "ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้น ป.1"

โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2564 เวลา 20:53 น. IP: 27.55.94.59
แชร์ให้เพื่อน

วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564 "ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้น ป.1"

 "ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้น ป.1"

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัวเป็นสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบจำนวนทั้งหมด 16 คน ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรจนา  สังข์ชาตรี เป็นประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วยกรรมการคุมสอบทั้ง 2 โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นางรัชฎาวัลย์  นามเกษ

2. นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

3. นางพูลสวัสดิ์  นามสุข

4. นางกนกวรรณ  หนันทุม

5. นางสมฤดี  คะโยธา

6. นางยุพาวดี  สายสมบูรณ์

 

 

 

 

 

ผู้รายงาน : นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

 

วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564
วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 9 ปี 2564