สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3302 การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ หมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธร

โพสต์เมื่อ : 16 มี.ค. 2567 เวลา 17:02 น. IP: 223.24.169.110
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3302 การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ หมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ณ ห้องเรียน 1 ชั้น 4 สจว.สปท. การปฏิรูประบบการศึกษา ตามหลักพหปัญญา ต้องค้นหาศักยภาพผู้เรียน ผลิตและพัฒนาครูใหม่ ให้ทุกที่คือห้องเรียน ปฏิรูปโครงสร้างให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ มอบความไว้วางใจไปยังสถานศึกษาและชุมชนเพื่อให้เป็นโลกการศึกษาใบใหม่ ภาคบ่าย สัมมนารายวิชา 2007 โดย พ.อ.หญิง พัชรินทร์ สุนทรวรรณ รอง ผอ.ทวท.สจว.สปท. ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนแนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง ระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์เพื่อนำไปใช้ในหัวข้อการปฏิบัติการจิตวิทยากับการบริหารองค์กร