สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์เมื่อ : 5 มี.ค. 2567 เวลา 14:41 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน คือ นางสาวอินทิรา พันสดชูแสงรัตน์ ประธานกรรมการ, นายสมพร คำภิรมย์ กรรมการ, นายธนวรรธ วัชโสก กรรมการ/เลขานุการ โรงเรียนได้นำเสนอผลการจัดการศึกษาที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยเสนอผลการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน นักเรียนได้นำเสนอผลการศึกษาผ่านการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโครงงานภายใต้โครงการสอน และโครงการพิเศษอื่นๆ ผลการประเมินโรงเรียนประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานได้รับข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง