สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT:National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที

โพสต์เมื่อ : 28 ก.พ. 2567 เวลา 10:42 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT:National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีหัวหน้าสนามสอบ คือ นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ กรรมการคุมสอบคนที่ 1 นางประจงจิตร บุญหล้า ครูโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ กรรมการคุมสอบคนที่ 2 นางกนกวรรณ คำมุลนา ครูโรงเรียนบ้านบัวสามัคคี และกรรมการบันทึกคะแนน นางสาวรัตนาพร ศรีวงค์แสง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบและร่วมกันปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี