สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และหอโหวดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2567 เวลา 17:36 น. IP: 14.207.204.71
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งกะอาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และหอโหวดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษานอกสถานที่มีคุณค่าต่อนักเรียน คือ เป็นการจัดประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนได้ ผู้เรียนมีประสบการณ์กว้างไกล มีความรู้สึกสนุกสนานในการเรียน