สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผ

โพสต์เมื่อ : 23 ก.พ. 2567 เวลา 10:53 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นำโดย นายพรชัย มูลมี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.) นางมยุรี ไชยโชติ, นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา, นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย และนางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์ ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมิน ได้ให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาของทางโรงเรียน และชี้แนะกลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง